Skip to main content

Perehdy projekteihimme


Jaa tämä sivu

Nopeaa kasvua

Suvic toimii Suomes­sa maan­laa­jui­ses­ti. Kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia hae­taan Suo­men li­säk­si ak­tii­vi­ses­ti Poh­jois­mai­sil­ta mark­ki­noil­ta pi­tä­en mah­dol­li­suu­det avoin­na myös muu­al­le Eu­roop­paan.
Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta yri­tys on koon­nut osaa­mis­port­fo­li­oon­sa va­kuut­ta­van pa­ke­tin ener­gi­a­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­ta: pel­käs­tään tuu­li­voi­man pa­ris­ta ko­ke­mus­ta löy­tyy esi­mer­kik­si pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran. Ko­ke­mus­ta löy­tyy niin ra­ken­ne­suun­nit­te­lun, säh­kö­verk­ko­jen, bud­jet­ti­las­ken­nan, ma­te­ri­aali- ja ali­han­kin­nan kuin ra­ken­nus­lii­ke­toi­min­nan osal­ta.

Käynnissä olevat hankkeet

Vitbergetin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi Vitbergetin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi

Vitbergetin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi

Adalen ja HC Wind
Valmistuminen: 2025

Kramforsin kunnassa sijaitseva 24 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). BoP-urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Espoon tulevan datakeskusalueen lämpöpumppulaitos Espoon tulevan datakeskusalueen lämpöpumppulaitos

Espoon tulevan datakeskusalueen lämpöpumppulaitos

Fortum Power and Heat Oy
Valmistuminen: 2025

Triconin ja Suvicin muodostama työyhteenliittymä rakentaa Espoon tulevalle datakeskusalueelle Fortumin kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä talteen keräävän lämpöpumppulaitoksen. Hepokorven datakeskuksen hukkalämpöä ja ilmassa olevaa lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos käsittää talteenottorakennuksen, jossa on lämpöpumput datakeskuksen lämmön talteenottoa varten, ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattilan.

Storhöjdenin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi Storhöjdenin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi

Storhöjdenin tuulipuisto Kramforsissa, Ruotsi

Adalen ja HC Wind
Valmistuminen: 2025

Kramforsin kunnassa sijaitseva 22 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). BoP-urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB. Tuulipuiston arvioidaan olevan luovutusvalmis vuoden 2025 loppuun mennessä.

Heininevan aurinkopuisto Lapua Heininevan aurinkopuisto Lapua

Heininevan aurinkopuisto Lapua

EPV Aurinkovoima Oy
Valmistuminen: 2025

Lapuan Heininevan entiselle turvetuotantoalueelle rakennettavan 102,2 MWp aurinkopuiston koko alueen pinta-ala on 140 hehtaaria. Sopimus käsittää mm. paneelien, paneelitelineiden, muuntamoasemien ja inverttereiden toimitukset sekä asennukset. Urakan laajuudesta kertoo, että esimerkiksi aurinkopaneeleita asennetaan puistoon yli 140 000 kpl. Hankkeen tilaaja on EPV Aurinkovoima Oy, joka on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Suvic aloittaa rakennustyöt puistossa toukokuussa 2024 ja arvio urakan valmistumisesta on loppuvuosi 2025. Tuotantoon puiston on tavoite siirtyä vuoden 2026 alussa.

Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos

Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos

Fortum Power and Heat Oy
Valmistuminen: 2025

Hankkeessa pääurakoitsijana toimivan Työyhteenliittymä Tricon-Suvicin osuus urakasta käsittää lämmöntalteenottolaitoksen, lämpöakun perustusten ja pumppaamon rakentamisen. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy ja lämpöakku toimii Fortumin kaukolämmön puskurivarastona. Työt alkavat syksyllä 2023 kestäen vuoden 2025 lopulle asti.

Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri

Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri

Prime Capital
Valmistuminen: 2023-2024

Sandbackan tuulipuistoon rakennetaan infra 14 tuulivoimalalle. Työ käsittää myös voimaloiden perustusten ja sisäverkon rakentamisen. Pinta-alaltaan Sandbackan tuulipuisto on noin 680 hehtaaria ja sen kokonaiskapasiteetti on noin 92 MW

Viiatin tuulipuistot Viiatin tuulipuistot

Viiatin tuulipuistot

Valrea
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic toimii pääurakoitsijana Kurikassa Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistoissa. Projektit ovat erillisiä kokonaisuuksia, joista Kalistannevan tuulipuistoon kuuluu 30 voimalaa ja Matkussaaren tuulipuistoon 27 voimalaa. Urakoihin kuuluu myös nostokenttien sekä teiden rakentaminen ja kunnostaminen, sähköaseman kokonaisuus ja sisäverkon kaapelointi. Tuulipuistojen yhteisteho on 313,5 MW.

Lakari aurinkovoimala Lakari aurinkovoimala

Lakari aurinkovoimala

CPC Finland
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic rakentaa Raumalle Lakariin 32 MW aurinkovoimalan Solar+ konseptilla, jonka tuotannon arvioidaan olevan 32 000 MWh vuodessa. Pinta-alaltaan puisto on noin 40 hehtaaria ja sen arvioidaan olevan tuotannossa 2024 alkupuolella.

Meistä sanottua

 • OX2

  ”Suvic on mukanam­me ra­ken­ta­mas­sa tuu­li­puis­toa, joka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Långmos­sa ja toi­sen Ri­bäckenis­sä. Han­ke kä­sit­tää Suvicin osal­ta infran ra­ken­ta­mi­sen tuu­li­puis­toon, jo­hon nou­see 12 tuu­li­voi­ma­laa ja jon­ka ko­ko­nais­teho on 52,5 MW.

  Suvic vas­taa KVR- eli koko­nais­vastuu-urak­kana koko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, perus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tieto­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man. Ky­sees­sä on siten laaja koko­nai­suus. Olem­me tyy­ty­väi­siä yh­teis­työ­mal­liin ja luo­tam­me Suvicin am­mat­ti­tai­toon saa­da työt teh­tyä so­vi­tus­ti.”

  Pasi Tammivaara, projektijohtaja, OX2
 • Fortum Power and Heat Oy

  ”Kivenlahteen ra­ken­tuu 2020 men­nes­sä uusi bio­läm­pö­lai­tok­sem­me, joka kor­vaa van­han hii­li­läm­pö­kat­ti­lan Suo­men­ojal­ta. Lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä askel kohti Es­poon hii­li­neut­raa­lia kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa. Uusi läm­pö­lai­tos si­joit­tuu Ki­ven­lah­den nykyiselle lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pö­ä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­tilal­la.

  Suvic toi­mii hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la. Ke­hi­täm­me yh­des­sä lai­tok­ses­ta kon­sep­tia, jo­ta voi­sim­me tois­taa myös muis­sa koh­teis­sa.”

  Olli Heinonen, Projektipäällikkö, Fortum Power and Heat Oy

  Elektroniikkatie 4
  90590 Oulu, Finland
  +358 20 741 8840

  Laskutus

  Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
  Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
  Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

  Verkkopalvelutunnus: 003728198741
  Välittäjä:003721291126 (Maventa)
  Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Postitse: 
  Suvic Oy
  28198741
  PL 100
  80020 Kollektor Scan

  Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

  Suvic Oy

  Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

  Verkkolaskuosoite: 003728198741
  Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
  Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Suvic AB

  Verkkolaskuosoite: 5594260944
  Välittäjä: Apix Messaging (APIXSE)
  Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.