Skip to main content
Suvicin johtamisjärjestelmä on ISO-sertifioitu
04 syyskuu, 2023

Suvicin johtamisjärjestelmä on ISO-sertifioitu

04 syyskuu, 2023

Suvic Oy täytti jälleen kansainvälisten ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset, kun organisaation viimeisin sertifiointiperiodi käynnistyi. Sertifiointi on osoitus siitä, että toimintaa parannetaan järjestelmällisesti. Kokonaisuudessaan sertifiointiprosessi auditointeineen on tärkeä työkalu laadun parantamiselle organisaation sisällä. Asiakkaille luotettavan kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti puolestaan kertoo, että yrityksen prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. 

“Meillä johtamisjärjestelmää ei nähdä vain vallitsevan tilanteen säilyttämisen työkaluna, vaan ennen kaikkea muutoksen ja jatkuvan parantamisen työkaluna.”
-
Ville Vesanen, toimitusjohtaja, Suvic 

Sertifikaatti on myös merkki siitä, että yritys tekee enemmän, kuin vain noudattaa pakollisia säädöksiä. Suvicilla aiheeseen on otettu kokonaisvaltaisen lähestymistapa, jossa laatu-, ympäristö̈-, terveys- ja turvallisuusasiat on tuotu yhteen ja samaan järjestelmään. Lisää esimerkiksi työturvallisuustyöstämme voit lukea täältä

Ulkopuolinen auditointi omaa laatutyötä vahvistamassa 

ISO-johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten osalta arvioinnin on Suvicilla toteuttanut DNV, yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointipalveluiden tarjoaja. 

Sertifiointiperiodi on 3 vuotta – tuona aikana DNV auditoi Suvicin toiminnan läpi kokonaisuutena. DNV toteutti viimeisimmän määräaikaisarvioinnin elokuussa 2023. 

Auditointiraportti nostaa esille puutteet ja vahvuudet sekä asiat, joita kannattaa kehittää seuraavaksi. Auditointi jäsentää tarvittavat toimenpiteet toimintasuunnitelmaksi, joka keskittyy olennaiseen ja jonka toteuttamista voidaan seurata. Kehittämissuunnitelman avulla muutoksiin voidaan tarttua tehokkaasti. 

Sisäiset auditoinnit antavat tietoa omasta toimintajärjestelmästä 

Suvicilla tavoite on, että jokainen työmaa auditoidaan ainakin kerran sinä aikana, kun työmaa on toiminnassa – Suvicin tapauksessa valtaosa työmaista kestää tyypillisesti vuodesta korkeintaan kahteen. Myös yrityksen toimiston määräaikaisarviointi suoritetaan kolmen vuoden periodin aikana. 

Sisäiset auditoinnit ovat ikään kuin yrityksen sisäinen kuntotarkastus, jonka avulla voidaan levittää hyviä toimintatapoja. Sisäiset auditoinnit auttavat toiminnan suunnittelussa ja sitouttavat henkilöstöä kehittämään toimintaa. Tavoitteellisesti auditointi kohdistuu päivittäiseen tekemiseen, joka on tuttua kaikille keskusteluihin osallistuville – näin auditointi ei jää käytännön toiminnasta irralliseksi pakolliseksi rutiiniksi, vaan on osa henkilöstön arkea osallistumisen ja itsearvioinnin kautta. Auditointi on myös tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen jakamista, tavoitteiden realistisuuden peilausta ja olemassa olevien toimintatapojen kyseenalaistamista.  

Sisäiset auditoinnit ovat kehittämisen ja riskienhallinnan menetelmänä varmaankin yksi vaativimmista osa-alueista johtamisjärjestelmässä. Sisäisten auditointien sujuvuus perustuu ennalta laadittuihin suunnitelmiin ja Suvicilla on panostettu myös sisäisten auditoijien kouluttamiseen. Auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa asioissa ja kehittämiskohteiden yhdessä tunnistamisessa, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat auditoijien raportoimat tekemisen vahvuudet.  

Suvicilla sisäisiä auditointeja ovat prosessi- ja HSE eli Health, Safety & Environment -auditoinnit. Prosessiauditoinneissa tarkastetaan, miten vaadittuja prosesseja noudatetaan kyseisellä työmaalla, ja toimitaanko työmaalla Suvicin omien yritys- ja työmaakohtaisten ohjeiden mukaisesti. HSE-auditoinnissa puolestaan arvioidaan, miten työmaaorganisaatio kykenee täyttämään eri sidosryhmien asettamat vaatimukset työturvallisuudelle ja -terveydelle sekä ympäristölle. Näitä vaatimuksia ja sidosryhmiä ovat mm. lait ja asetukset, standardit, asiakkaan sopimusehdot, kuntien ympäristönsuojeluvaatimukset jne. 

Sisäiset auditoinnit käsittävät myös tunnistettujen tärkeimpien toimittajien ja aliurakoitsijoiden auditoinnit, jotka voivat koskea työmaalla toimimisen ohella esimerkiksi toimittajan tehtaan, tuotteen tai tietojärjestelmän toimintaa. Suvic toteuttaa toimittajille FAT-testausta (Factory Acceptance Test), joka kohdistuu esimerkiksi isoimpiin komponentteihin. FAT, toiselta nimeltään tehdastestaus, suoritetaan vierailemalla toimittajan tiloissa tai tehtaalla, jossa komponentti/komponentit testataan, ja näin varmistetaan, että laite vastaa sopimuksessa sovittuja määrittelyitä. 

“Sertifiointi ja sen auditoinnit ovat osa tarkkaa prosessia, joka antaa meille itsellemme yrityksenä tärkeää tietoa. Sisäinen auditointi on mittari sille, kuinka kypsä meidän organisaatiomme ja sen toimintajärjestelmä on. Ulkoisten auditointien (olipa kyseessä sitten DNV tai asiakas) kautta pääsemme puolestaan benchmarkaamaan omaa toimintaamme muiden yritysten tasoa vasten.”
-
Eetu Pajala, HSEQ Manager, Suvic

Lyhyesti ISO-standardeista 

ISO 9001:2015 on laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen johtamisjärjestelmä. Se antaa standardivaatimuksia organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi ja tyytyväisyyden aikaansaamiseksi tuotetarjonnassa. 

ISO 14001:2015 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä päästandardi. Se sisältää elementit tehokkaalle ympäristöjohtamisjärjestelmälle. Se myös tukee kestävää kehitystä niin ekologisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden näkökulmasta. 

ISO 45001:2018 on kansainvälisesti hyväksytty viitekehys työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen. Standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita. 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Laskutus

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä:003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

Suvic Oy

Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkolaskuosoite: 003728198741
Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suvic AB

Verkkolaskuosoite: 5594260944
Välittäjä: Apix Messaging (APIXSE)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.