Skip to main content
Mistä työturvallisuus koostuu
17 elokuu, 2023

Mistä työturvallisuus koostuu

17 elokuu, 2023

Työturvallisuus on laissakin säädettyä toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Suvicin HSEQ Manager Eetu Pajala kertoo, että turvallisuus otetaan yrityksessä vakavasti ja siihen halutaan panostaa: “Yksinkertaisesti sanottuna työturvallisuus on oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa ja yritystasolla toimimme sen eteen järjestelmällisesti.” Suvicilla lain asettamat vaatimukset ovat pohja, jonka päälle rakennetaan omaa, erinomaista työturvallisuuskulttuuria, johon vaikuttavat monet asiat. Työn tekemisen tavat, prosessit, olosuhteet sekä työ- ja toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti ja perinteisten riskien rinnalle syntyy myös uusia kuormitus-, haitta- ja vaaratekijöitä. Koska työ muuttuu jatkuvasti, työturvallisuuden hallinta edellyttää jatkuvaa kehittämistä. 

Energiarakentamisen alalla, jossa myös Suvic toimii, sekä sisäiset että asiakkaan puolelta asetetut turvallisuusvaatimukset ovat erityisen korkeat. “Vihreän energian rakentamisen turvallisuustaso on lähtökohtaisesti samanlainen, kuin perinteisemmälläkin öljy- ja kaasupuolella, ja myös toiminnalle asetettu vaatimustaso on sama. Verrattuna perinteiseen rakentamiseen vastuullisuus näyttäytyy myös isompana asiana”, Pajala pohtii rakentamisen alakohtaisia eroja. 

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Suvicin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Kun vuotta 2023 on eletty jo yli puolenvälin, ei Suvicin henkilöstöllä ole yhtäkään sairaslomapäivään johtanutta tapaturmaa – aliurakoitsijoilla sairaslomaan johtaneita tapaturmia on ollut yksi. “Myöskään kalenterivuonna 2022 Suvicilla ei ollut yhtäkään sairaslomaan johtanutta tapaturmaa. Sinänsä tilastollisesti mukavaan tilanteeseen ei voi kuitenkaan tuudittautua hetkeksikään, vaan jaamme tietoa ja kehitämme käytäntöjä sekä raportointia jatkuvasti”, Pajala painottaa. 

HSEQ Managerin mukaan työturvallisuus on niin itsestä kuin muistakin huolehtimista: “Meillä on niin arvokkaita ihmisiä työmailla, että jokaisen tulee päästä työpäivän jälkeen kotiin terveenä. Työntekijät ovat mittaamattoman arvokkaita osaajia ja työkavereita meille, puhumattakaan siitä, kuinka tärkeitä he ovat kotona odottavalle perheelle ja läheisille.” 

Vaikka turvallisuuspoikkeama ei aiheuttaisikaan juuri itselle vahinkoa, on Suvicilla järjestelmä, jossa havainnon voi ilmoittaa näppärästi myös liikkeellä ollessa. Pajala kertoo, että näin varmistetaan, että poikkeama dokumentoidaan ja siihen reagoidaan korjaavasti: “Jokaisella työmaalla olevalla on vastuu siitä, että seuraavaksi paikalle osuva työkaveri ei meinaa liukastua samaan banaaninkuoreen. Ajatuksen pitää olla se, että joka ikinen tapaturma olisi ollut estettävissä. Ja kun jotain tapahtuu, on tärkeää käydä läpi, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, jotta vastaavalta pystytään jatkossa välttymään.” 

Perehdytyksenkin voi toteuttaa monella tavalla: joko pakollisena pahana tai vaikuttavana keskusteluna, joka laittaa pohtimaan asioita. Pajala kuvaa, kuinka Suvicilla perehdytyksessä käytetään todellisia tapausesimerkkejä: “Kyllähän siitä jää aivan erilainen muistijälki, kun näytetään kuvia oikeasti tapahtuneista vahingoista, ja käydään läpi, mitä seurauksia tapahtuma aiheutti: kuinka pitkäksi aikaa joku joutui sairauslomalle, millaista vahinkoa kalustolle syntyi.” 

Työturvallisuuteen panostaminen jokapäiväisessä elämässä lähtee niinkin yksinkertaisista asioista, kuin esimerkiksi siitä, että koneet ja laitteet tulevat työmaalle käyttökunnossa. “Suunnittelemattomat huollot ovat yksi suurimmista riskeistä”, Pajala hoksauttaa, ja jatkaa: “Samoin ilmiselviltä tuntuvia, asioita, joita kuitenkin jatkuvasti pitää seurata, on esimerkiksi se, että työvaatteet, työtavat ja elämäntavat ovat kunnossa. Kamppeiden osalta meidän pitää myös kuunnella työntekijöitä, sillä vaatteet ja suojaimet, jotka ovat sopivat, tarkoituksenmukaiset ja kokonaisuudessaan mieleiset, puetaan päälle todennäköisemmin.” 

Henkilökohtainen hyvinvointi on tärkeä osa työturvallisuutta 

Lakisääteiset työterveyspalvelut ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä. Suvicilla on lisäksi kaikille työntekijöille järjestetty työkykyvakuutus, joka sisältää lääkäri-, kuvantamis- ja leikkauspalveluiden sekä fysioterapian kaltaisia palveluja sekä lääkkeet. “Käytännössä meillä pakettiin kuuluu se kaikki, mitä lääkäri arvioi tapauskohtaisesti tarpeelliseksi”, Suvicin työterveyden yhteyshenkilö, controller Tiina Autiola kertoo. 

Palautumista ja työkyvyn ylläpitoa tuetaan Suvicilla monin tavoin, kuten henkilöstöetuihin kuuluvilla vapaa-ajan kulttuuri- ja liikuntaeduilla – jatkossa käytössä tulevat olemaan myös Epassin hyvinvointiedut, joihin lukeutuvat mm. hieronta- ja hammaslääkäripalvelut. Lisäksi yritys tarjoaa mahdollisuutta sponsoroimiensa joukkueiden ottelutapahtumiin osallistumiseen. TYKY-päivät ovat puolestaan erittäin odotettuja spektaakkeleja, joissa henkilöstö pääsee tapaamaan eri paikkakunnille sijoittuvia työkavereitaan. 

Omasta itsestä huolehtiminen on toki työntekijän itsensäkin vastuulla. Jokapäiväinen työ- ja havainnointikyky riippuu silti suurelta osin yksilön valinnoista. Näissäkin palataan perusasioihin: lepoon, ravintoon ja liikuntaan. 

Työturvallisuus vahvistuu vuorovaikutuksessa 

Kun läheltä piti –tilanne tai onnettomuus käy ilmi, tärkeintä on reagoida nopeasti ja korjata poikkeamaan johtaneet syyt mahdollisimman kattavasti. Työtapaturman toistumista ei haluta ehkäistä vain kyseisellä työmaalla, vaan kaikilla nykyisillä ja tulevilla työmailla, joilla olosuhteet voivat poiketa tapahtumapaikasta. 

Suvicilla toimintaprosessi läheltä piti –tilanteen tai työtapaturman sattuessa on viestitty kaikille työntekijöille, jotta vahingon sattuessa askelmerkit ovat selkeinä muistissa. Ensitiedot poikkeamista toimitetaan sidosryhmille (asiakkaat mukaan luettuna) viipymättä. “Sisäisesti pyrimme muutaman vuorokauden sisällä viestimään kaikista merkittävistä poikkeamista ja niihin johtaneista syistä perusteellisesti kaikille”, Pajala kertoo, ja jatkaa: “Poikkeamatutkinnassa halutaan tuoreeltaan osallistaa parhaita asiantuntijoita, jotka usein ovat itse työntekijät.” 

Suvicilla nähdään, että työturvallisuuden osalta yrityksellä on myös monia yhteistyökumppaneita: asiakkaat, aliurakoitsijat ja viranomaiset – sisäisiä ja ulkoisia auditoijia unohtamatta. “Pyrimme jatkuvaan ja syvälliseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa, ja saammekin eri kumppaneilta arvokasta tietoa, vinkkejä ja neuvoja. Organisaatiossa ollaan myös koulutusmyönteisiä, ja halutaan, että myös työturvallisuuden osalta työmailla olisi käytettävissä paras ja viimeisin tieto”, Pajala summaa. 

Työturvallisuus koostuu mm. näistä: 

  • Perehdytys
  • Ohjeistukset
  • Työvälineet ja -vaatteet
  • Turvallisuuslaitteet ja -välineet
  • Asenne (ml. turvallisuuspoikkeaminen järjestelmällinen huomioiminen)
  • Toimiva työyhteisö ja yrityskulttuuri
  • Ennaltaehkäisevä toiminta
  • Henkilökohtainen hyvinvointi ja palautuminen 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Laskutus

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä:003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

Suvic Oy

Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkolaskuosoite: 003728198741
Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suvic AB

Verkkolaskuosoite: 5594260944
Välittäjä: Apix Messaging (APIXSE)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.