Skip to main content
Ideasta toteutukseen ja työmaalle: case valumuottien kaiteet
03 tammikuu, 2024

Ideasta toteutukseen ja työmaalle: case valumuottien kaiteet

03 tammikuu, 2024

Suvic on sitoutunut laadun ja turvallisuuden kehittämiseen johtamisjärjestelmänsä kautta. Ponnistelemme jatkuvasti luodaksemme kestäviä ratkaisuja, jotka heijastavat sitoutumistamme vastuulliseen liiketoimintaan. Yksi esimerkki tällaisesta, talon sisällä kehitetystä innovaatiosta ovat valumuottien kaiteet yhdistettynä muottia kiertävään kulkusiltaan. Ympäri käveltävät kaiteet helpottavat valutyön aikaista liikkumista perustuksella merkittävästi. Tutustu alla tarkemmin tarinaan siitä, mikä johti konseptin syntyyn ja miten se konkretisoitui kiinteäksi osaksi työmaatoimintaa. 

Idea lähti omasta vihoittelevasta polvesta 

Primusmoottori idean ja sen nopean toteutuksen takana on Suvicilla työpäällikkönä työskentelevä Sami Sainio, jolla on pitkä kokemus niin betonin tuotannosta kuin tuulivoimaloiden rakentamisestakin. Ensimmäistä tuulivoimalaperustusta hän on valanut jo vuonna 2013. “Idea kaiteisiin syntyi elokuussa 2022, kun olin tuuraamassa valumestaria eräällä tuulivoimatyömaalla. Silloin minulla tuli mitta täyteen siitä raudoitteiden päällä jo valmiiksi kipeällä polvella seisoskelusta sekä valajien rautojen päällä hyppimisen seuraamisesta, ja mietin, että tähän täytyy olla joku toinen toimintatapa”, Sami kertoo tuskailleensa. 

Mukaan ajatuksen jatkojalostamiseen Sami osallisti luottomiehen, laadukkaita teräksisiä muotteja Sievissä pajallaan valmistavan Pekka Salmelan, joka on valmistanut muotteja Suvicille jo pitkään. Yhteinen sävel alan konkarin kanssa löytyi jouhevasti, sillä Pekka ymmärsi heti yskän sekä vanhan muotin modifioinnin mahdollisuudet, ja tarttui hommiin. Tuotekehitystä tapahtui jo nopeasti suunnittelupöydällä, Sami muistelee: “Aluksi esimerkiksi työkuvissa muottia kiertävän kulun alla oli kulmatuki, mutta totesimme, että sitä ei todellisuudessa tarvittu.” Lopulta kaiteet ja kulut toteutettiin käsityönä vanhaan, olemassa olevaan muottiin, ja käyttöön ne pääsivät heti seuraavan kesän valuissa. 

Sami kertoo, että ennen kaikkea idea muotin kehittämiselle tuntui toteuttamiskelpoiselta, koska Suvicilla on haluttu panostaa ekstraa turvallisuusasioihin: “Meillä on painotettu, että innovointi on positiivista ja prosesseja halutaan kehittää, varsinkin niiden asioiden osalta, jotka liittyvät työturvallisuuteen.” Hyväksytysprosessi uuden tyyppisen muotin valmistukselle oli myös osoitus matalasta hierarkiasta: “Käytännössä kysyin, että tämmönen idea olis, johon esimies vastasi, että ei muuta, kun tekoon!” 

Malli tarjoaa merkittäviä parannuksia useiden työvaiheiden turvallisuuteen 

Tyypillisessä kallioankkuriperustusten eli raffimuottien kaidemallissa kaide on kiinni suoraan muotin päällä, ja muotin päällä liikutaan raudoituksen päällä kävellen. Raudoituksessa liikkumisen haasteet koskevat monia, sillä valupaikalla liikkuu Suvicin oman työmaahenkilökunnan ja raudoittajien lisäksi mm. laborantteja, raudoituksen tarkastajia ja valvojia. Uusi, paranneltu kulkusilta helpottaakin monien ammattilaisten toimintaa työmaalla. 

Ensimmäistä kertaa uuden malliset muotit olivat käytössä Iin Isokankaan ja Palokankaan tuulipuistojen työmaalla kesällä 2023, jossa uudistus todettiin toimivaksi. “Valuporukka otti asian erittäin hyvin vastaan, kun he nopeasti huomasivat, kuinka paljon kiertävä kulkutaso helpottaa työskentelyä”, Sami kertoo.

Lisäksi uusi malli tarjoaa merkittäviä parannuksia useiden työvaiheiden toimintatapoihin. Sami kertoo, että oman polvikivun ehkäisyn ohella uusi kulkusillan sisältävä kaidemalli ratkaisee muitakin ongelmia: uudessa mallissa betonoinnin aikana tarvittava sähköistys, kaapelointi jne. kulkevat ylhäällä kaiteessa muotin ulkopuolella, eivätkä roiku vapaasti viriteltyinä valun päällä. Työmaan kokemus on, että myös betonipinnat saatiin pysymään entistä paremmassa kunnossa, ja valusuoritus muuttui kertaluokkaa helpommaksi ja ammattimaisemmaksi. “Turvallisuuden ja työnteon mukavuuden lisäksi suurin yksittäinen asia on varmaankin viimeistelytöiden ja suojauksen helpottuminen - kenenkään ei tarvitse enää hyppiä keskeneräisen tai valmiin valun päällä. Tässä mallissa jälkihoidon, mahdollisen jälkitiivistyksen, jälkihoitoaineiden levittämisen ja kelinmukaisen suojauksen pystyy tekemään siististi ja turvallisesti kävelytason päältä.”

Turvallisuuden kehittäminen on panostus, joka maksaa itsensä takaisin 

Vaikka muotti itsessään kestää yli yksittäisen työmaan ja noin 20 valukertaa, kuljettamisessa muotti saa iskuja, valupinnan jälki alkaa kärsiä ja muotti viedään aika ajoin huoltoon. Kaiteet ja kulkusillat voidaan kuitenkin siirtää uusiin muotteihin, jolloin niiden käyttöaste ja vuosien elinkaari jatkuvat muottien kiertäessä huollossa. Kulkujen ja kaiteiden valmistamisesta aiheutuva kustannus suhteessa niiden odotettuun käyttöikään ja tarjoamiin hyötyihin onkin siten marginaalinen. 

Sami kertoo, että ainakaan hänellä ei ole tiedossa, että muut yritykset olisivat vielä toteuttaneet tai käyttäneet vastaavia muotteja: “Toki sitä toivoo, että tällaista työtä ja panostuksia arvostavat myös tilaajat ja asiakkaat vertaillessaan urakkaa tarjoavia yrityksiä.”  

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan raudoitus- ja betonityöntekijöille tapahtuu Suomessa kolmanneksi eniten työtapaturmia, noin 60 tapaturmaa vuodessa. Puolet turmista aiheutuu terävästä esineestä, kaatumisesta tai putoamisesta ja esimerkiksi n. 31 % kaikista 2021 sattuneista vammoista liittyy työsuorituksen mukaan luokiteltuna liikkumiseen. Luvut eivät ole juurikaan enää viime vuosina parantuneet, joten kaikki turvallisuuslaitteisiin, työtapoihin ja -välineisiin liittyvät parannukset ovat tärkeitä ja osa ennaltaehkäisevää toimintaa. “On hieman alkeellista ajatella työturvallisuutta vain kuluna, sillä työturvallisuus nimenomaan johtaa parempaan tehokkuuteen parempien välineiden, kehittyneempien työtapojen ja harvempien poissaolojen kautta”, Suvicin HSEQ Manager Eetu Pajala ynnää. 

“Luonnollisesti valua johtavana henkilönä mietin ja puntaroin, hidastaako tämä muotin tekemistä ja siirtämistä”, Sami kertoo pohtineensa. Myös siirtäminen, kokoaminen, logistiikassa syntyvät kolhut mietityttivät. “Tähänastisten kokemusten perusteella olemme jo pystyneet parantamaan kulkujen suunnitelmia entisestään seuraavaa tuotantoerää varten, erityisesti kaiteiden aukotuksen, nostopisteiden ja pinoamisessa limittymisen osalta”, Sami kuvaa innostavaa kehitysprosessia. 

“Yrityksemme aivan keskeinen arvo on, että työntekijöillä on vapaus kehittää entistä parempia toimintatapoja mielenkiintoisella alalla, jonka konventiot ovat jatkuvassa murroksessa. Tuemme kaikkia työntekijöitämme niin toimistoilla kuin työmaillakin pohtimaan aktiivisesti sekä omaa työtänsä että yhteistä tekemistä, ja haastamaan sitä, miten tekemistä voisi muuttaa entistä turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo. 

PS: Parannuksia myös gravien kulkuihin 

Maanvaraiset perustukset eli gravit (gravity based foundation) ovat olleet pitkään käytännössä ainoa tapa rakentaa voimaloiden perustuksia. Suvic on osaltaan ollut edelläkävijä kallioankkuriperustusten eli raffien (rock anchor foundation) laajassa hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Kallioankkuriperustuksia pyritään käyttämään aina kun se on mahdollista, sillä kehittämämme kallioankkuriperustusmenetelmä pienentää tuulimyllyihin tarvittavan betonin ja teräksen määrää ja sitä kautta koko puiston hiilijalanjälkeä. Kuitenkin toisinaan olosuhteitten takia gravi on edelleen tietyissä kohteissa validi vaihtoehto toteutustavaksi. Siksi myöskään gravien työmaaolosuhteiden ja -turvallisuuden parantamista ei ole Suvicilla unohdettu. Työmaalla gravivaluille johtaa standardien mukainen, pitkä, kaiteilla varustettu kulkutie, jota pitkin liikkuminen ja tavaroiden sekä välineiden siirtely on helppoa. Myös nämä kaiteet ja sillat voidaan koota ja purkaa aina uudelleen, mikä kannustaa panostamaan laadukkaisiin ja käytännössä toimiviksi todistettuihin ratkaisuihin. 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Laskutus

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä:003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

Suvic Oy

Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkolaskuosoite: 003728198741
Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suvic AB

Verkkolaskuosoite: 5594260944
Välittäjä: Apix Messaging (APIXSE)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.