Skip to main content
30 lokakuu, 2019

Suvicin johtamisjärjestelmä on nyt ISO sertifioitu

30 lokakuu, 2019

Sertifiointiprosessi sai onnistuneen päätöksen 17.10.2019, kun Suvicin johtamisjärjestelmälle myönnettiin kansainvälinen ISO-sertifikaatti. Tarkemmin tämä tarkoittaa sitä, että Suvic Oy täyttää ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Arvioinnin toteutti yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista, FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointipalveluiden tarjoaja DNV GL. Sertifiointiprosessi käynnistyi toukokuussa esiauditoinnilla ja varsinainen auditointi toteutettiin elokuun lopulla.

Kaikkiaan sertifiointi on selkeä osoitus siitä, että yritys tekee enemmän, kuin vain noudattaa pakollisia säädöksiä. Suvicilla asiaan on otettu kokonaisvaltainen lähestymistapa ja laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat on tuotu yhteen ja samaan järjestelmään. Esimerkiksi jo esiauditoinnissa käytiin läpi kattavasti ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä asioita yhdessä arvioijan kanssa. ”Käsittelimme paljon sitä, miten alihankkijamme huomioivat toiminnassaan ympäristönäkökulmat sekä miten voimme itse arvioida alihankintaverkostoa, eli noudatteleeko se johtamisjärjestelmää ja miten ympäristöön liittyvät tavoitteet toteutuvat alihankkijoillamme. Omalta osaltamme arvioimme hiilijalanjälkeämme ja niitä tapoja, joilla voimme sitä konkreettisesti pienentää. Meidän tapauksessamme tämä toteutuu esimerkiksi betonia, rautaa ja edestakaista kuljettamista vähentämällä”, toimitusjohtaja Juha Tikkakoski kertoo.

Sertifiointi on yritykselle sekä sisäinen että ulkoinen asia. Luotettavan kolmannen osapuolen myöntämä laatusertifikaatti kertoo asiakkaille, että yrityksen prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toisaalta sertifiointi on myös osoitus siitä, että toimintaa parannetaan järjestelmällisesti ja työkalu laadun parantamiselle organisaation sisällä. Suvicilla johtamisjärjestelmää ei nähdäkään vain vallitsevan tilanteen säilyttämisen työkaluina, vaan ennen kaikkea muutoksen ja jatkuvan parantamisen hallintatyökaluna.

Auditointien valmistuttua ja sertifikaattien myöntämisen jälkeen Tikkakoski kiitteleekin itse prosessin olleen perusteellinen ja hyödyllinen: ”Vaikka tarve toimintamme sertifioinnille lähti alkujaan ensisijaisesti sidosryhmistä ja erityisesti tuulivoimapuolen asiakkaiden vaatimuksista sekä odotuksista, toi prosessi samalla itsellemme lisäarvoa. Prosessi antoi tilaisuuden nähdä omia mahdollisia puutteitamme ja toi näkemystä siitä, voisimmeko tehdä itse jotakin vielä paremmin. Tiesimme jo aiemman, hyvin sujuneen asiakasauditoinnin perusteella, että lähtötilanteemme on hyvä, mutta silti sertifiointi oli erinomainen tsekkaus sille, että meillä toimitaan niin kuin pitääkin!”

Lisätietoa sertifikaateista:


ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä osoittaa yrityksen sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä, sillä ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä (TTT), joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. (Huom.: ISO 45001-standardi on korvannut vuonna 2018 aiemman OHSAS 18001 virallisena sertifiointistandardina.)

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Laskutus

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä:003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

Suvic Oy

Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkolaskuosoite: 003728198741
Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suvic AB

Verkkolaskuosoite: 5594260944
Välittäjä: Apix Messaging (APIXSE)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.