Skip to main content

Omfattande byggtjänster för företag

Dela denna sida

Innovativ praxis för konstruktion

Vi lanserar ny innovativ praxis inom energibygge och industriell konstruktion med hjälp av planering, konstruktion och projektledning. Vi utnyttjar lösningar för konstruktion som vi själva tagit fram så att vi i framtiden kan svara på samhällets behov på ett miljövänligt sätt.

Vi betjänar våra kunder på ett transparent sätt och erbjuder dem vettiga lösningar för varje enskilt projekt. Vi har flera års erfarenhet av allt från storskaliga internationella entreprenader till mindre inhemska projekt. Vi fixar tjänster i omfattande totalentreprenader till mindre helheter.

Vindkraft

Vi bygger vindparker som totalentreprenader, projektledningsentreprenader och mindre helheter. Till våra styrkor hör att vi utför fundament-, el- och datanätsplanering som in house-arbeten. Vår verksamhet bygger på konstant utveckling då vi med hjälp av nya innovationer kan utnyttja lösningar som är i allt högre grad hållbara med tanke på miljön.

Solenergi

Vi levererar nyckelfärdiga lösningar för solkraftverk enligt koncept som omfattar entreprenadens alla delområden från planering till installering och elektrifiering. Vårt Solar+ koncept utnyttjar de på marknaden bästa komponenterna för skalbara helheter.

Energikonstruktion

Vi genomför industriell konstruktion i form av entreprenadverksamhet. Vi har genomfört olika slags byggprojekt, allt ifrån pilotprojekt till värmeproduktionsanläggningar. Vi har erfarenhet av byggnadsplanering, elnät, material- och underläggande av entreprenad samt affärsverksamhet inom bygge och konstruktion.
Ta kontakt
Vi på Suvic är stolta över vår sakkännedom och yrkeskunnighet inom energibygge och industriell konstruktion. Med flera års erfarenhet och engagemang i toppenexpertis levererar vi högklassiga tjänster och strävar till att överträffa våra kunders förväntningar. Vi satsar på kundbelåtenhet och öppen kommunikation vilket gör oss till en pålitlig samarbetspartner.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Billing

Please send invoices preferably by e-invoice. The invoice must include the site number and code number (littera) as a reference. The invoice should be addressed to each site separately.

Suvic Oy

We apply a reverse charge to VAT for the purchase of construction services.

Online invoice address: 003728198741
Operator: 003721291126 (Maventa)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suvic AB

Online invoice address: 5594260944
Operator: Apix Messaging (APIXSE)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.