Skip to main content

Innovationer för förnybar energi

Suvic är ett byggföretag som specialiserat sig på energientreprenad – speciellt konstruktion av vindkrafts- och solcellsparker samt projektledning. Därtill erbjuder företaget entreprenadtjänster för övrigt energibygge och industriell konstruktion. Våra tjänster inkluderar även planering och budgeträkning.

Vi på Suvic är engagerade att hålla oss på vågens kamm genom att lansera ny och innovativ praxis inom branschen för industriell konstruktion. Vår expertis grundar sig på flera års erfarenhet och vi erbjuder tjänster allt från små inhemska delprojekt till stora internationella entreprenader. Våra bärande värden är öppenhet, transparens och att hålla kunden medveten om projektets alla faser från början till slut. Vi överväger alltid flera olika lösningar för varje enskilt projekt, vilket innebär att vi kan garantera bästa möjliga resultat. Vårt mål är att producera högklassiga tjänster och att överträffa kundens förväntningar.

Suvic – fokus på morgondagens energi

Vill du jobba hos oss?

100% av våra medarbetare rekommenderar Suvic som arbetsgivare! På Suvic uppskattar vi samarbete, lärande och en avslappnad arbetsmiljö. Vår kultur uppmuntrar till teamarbete, öppen kommunikation och fortsatt inlärning. Våra öppna kommunikationskanaler och låga hierarki främjar öppenhet och välmående i arbetet. Vi tror på att samarbete och en avslappnad arbetsmiljö främjar en utveckling av innovationer och toppexpertis i vårt team och våra projekt.

Efterlyser du nya vindar? Bekanta dig med en karriär inom Suvic!

Nyheter


Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Billing

Please send invoices preferably by e-invoice. The invoice must include the site number and code number (littera) as a reference. The invoice should be addressed to each site separately.

Suvic Oy

We apply a reverse charge to VAT for the purchase of construction services.

Online invoice address: 003728198741
Operator: 003721291126 (Maventa)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suvic AB

Online invoice address: 5594260944
Operator: Apix Messaging (APIXSE)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.