Skip to main content

Transparent verksamhet

Dela denna sida

Vi bygger framtidens energi

Suvic Oy är ett byggföretag som grundades år 2017 i Uleåborg och är specialiserat på energientreprenader – särskilt vindkraftsparker och projektledning. Företaget tillhandahåller också entreprenadtjänster för energibygge och industriell konstruktion. Planering och budgetering är också en del av våra tjänster.

Vårt sätt att driva verksamhet

Vi utmärker oss främst genom vår expertis och öppen kommunikation. Vi tillhandahåller projektledning, planering och kunnande inom entreprenader under ett och samma tak.
Vi är din partner som bär ansvar under hela processen. På så sätt kan du vara säker på att informationen kommuniceras effektivt i alla skeden och att den gemensamma inriktningen och målen förblir tydliga för alla som är involverade i projektet. Vi tror att detta gör verksamheten tydlig i alla projekt skilt för sig, vilket igen möjliggör en bättre förvaltning, kostnadseffektivitet och transparens.

In house-planering till förmån för kunden

Hos oss utförs konstruktionsplaneringen sömlöst in-house som en del av projekten. Vår expertis kommer från en kombination av utbildning, erfarenhet och mod. Vi kan till exempel utforma och tillhandahålla platsspecifika lösningar för fundament. När det gäller en vindkraftspark innebär det till exempel att vi erbjuder ett antal undersökta alternativ i stället för en enda kompromisslösning, om det sparar pengar åt kunden eller möjliggör ett mindre riskfyllt alternativ.

Vi tror att god planering och öppen kommunikation med kunden motarbetar oväntade extrakostnader senare i projektet. Man kan säga att vi vill lösa ditt problem innan det blir verklighet – och det är därför du kan lita på oss.

Även om vi är en entreprenör har vi inte glömt bort hur viktigt det är med kontinuerlig produktutveckling. Ett bra exempel på detta arbete är den metod vi har utvecklat för installation av bergförankringar, som minimerar koldioxidutsläppen genom att minska mängden betong som behövs och därmed minska antalet resor med tung utrustning till platsen.

Bra kundservice och att göra saker på ett förnuftigt sätt har varit våra ledstjärnor sedan vi startade företaget. Vi tänker verkligen på vad som är den bästa lösningen för kunden i varje situation.
Ville Vesanen, verkställande direktör

Open-book skapar transparens

Vårt exceptionella sätt att presentera kostnader och utgifter i projektledningsavtal är den open book-modell, vilket innebär att vi presenterar de faktiska kostnaderna för kunden i förhållande till de budgeterade kostnaderna. Vi anser att transparens gynnar både oss och våra kunder. Modellen bidrar till att undanröja vissa snedvridna uppfattningar om den aktuella prisnivån på marknaden. Samtidigt gör realtidsövervakningen att vi kan ifrågasätta vad vi gör och till och med sänka kostnaderna.

Besparingar genom heltäckande projektledning

Vi anser att en modell där vi som budgetplanerare också ansvarar för genomförandet är bäst för kunden, eftersom den upprätthåller kostnadsdisciplinen och förhindrar oförutsedda extrakostnader.
Janne Räisänen, arbetschef

Oavsett om det handlar om ett kontrakt med fullt ansvar eller en projektledningsmodell kontrollerar vi processen från början till slut. Vi ger kunden information om vad kostnaderna verkligen är och säljer vår expertis först och erbjuder den bästa lösningen för varje situation. Det är denna helhet som gör oss konkurrenskraftiga både i fråga om kvalitet och pris.

Förutom att vi kan integrera de olika delarna av projektet med hjälp av vår egen expertis, kan vi också ta på oss en del av det arbete och ansvar som traditionellt hör till kunden själv. Vi förutser potentiella utmaningar i ett tidigt skede och integrerar dem i budgetprocessen för att undvika överraskningar för våra kunder när projektet fortskrider. Vi anser att budgeten bör vara trovärdigt genomförbar, men samtidigt tillräckligt utmanande. Vi utmanar oss själva i varje projekt med målet att bli ett ännu mer effektivt Suvic - det är det som gör oss till experter på projektledning.

Suvic Group

Suvic Oy (FO-nummer: 2819874-1) är ett företag som grundades 2017 i Uleåborg, Finland, och som är verksamt i de nordiska länderna med särskilt fokus på byggande av förnybar energi. Suvic tillför nya, innovativa metoder till branschen genom design, konstruktion och projektledning. Totalt har Suvic byggt mer än 30 vindkraftsparker, solcellsparker och kraftverk. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och är aktivt engagerade i kampen mot klimatförändringar - genom vår verksamhet ligger vi i framkant när det gäller att bygga en grön övergång. Företaget har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland. Dovre Group Oyj förvärvade en majoritetsandel i företaget i mars 2021, när Suvic blev en operativt oberoende del av Dovre Group.

Suvic AB (organisationsnummer: 559426-0944) är ett helägt dotterbolag till Suvic Oy, som grundades i Sverige 2023. Etableringen av Suvic AB var ett naturligt steg i vår expansion på de nordiska marknaderna. Det svenska dotterbolaget gör det möjligt för oss att ha en lokal närvaro och närmare kontakt med kunder och intressenter i Sverige. Det visar också vårt engagemang för att tillhandahålla lösningar för förnybar energi på den svenska marknaden, där efterfrågan på hållbar energi växer stadigt. Suvic AB kommer att fortsätta att arbeta med samma höga kvalitet och ansvar som sitt moderbolag i Finland, med hänsyn till lokala lagar, förordningar och riktlinjer. Företaget är baserat i Stockholm.

Suvic Force Oy (FO-nummer: 3416807-1) är ett dotterbolag till Suvic Oy, grundat 2024, som fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa personaltjänster till Suvic Oy:s byggarbetsplatser. Vi är stolta över det faktum att vi inte bara rekryterar vår arbetskraft, utan också utbildar och introducerar våra anställda själva för att säkerställa att vi alltid har en professionell och pålitlig arbetskraft. Detta säkerställer att projekten löper smidigt och effektivt. Företaget är baserat i Uleåborg, Finland.

Suvic är en del av Dovre Group

Dovre Group är en pålitlig global leverantör av projektledningstjänster med kontor i Kanada, Finland, Norge, Singapore, Sverige och USA. Våra medarbetare utför uppdrag över hela världen. År 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 196,7 miljoner euro och rörelseresultatet till 7,4 miljoner euro. Koncernens moderbolag Dovre Group Plc har sin hemvist i Finland och är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol DOV1V). Dovre tar en aktiv del i den gröna omställningen och bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar framtid.
Webbplats: www.dovregroup.com

Kontakt

På Suvic är vi stolta över vår expertis och professionalism inom energi- och industriella byggprojekt. Med flera års erfarenhet och ett starkt engagemang levererar vi tjänster av hög kvalitet och strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt fokus på kundnöjdhet genom öppen kommunikation gör oss till en pålitlig partner i branschen.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Billing

Please send invoices preferably by e-invoice. The invoice must include the site number and code number (littera) as a reference. The invoice should be addressed to each site separately.

Suvic Oy

We apply a reverse charge to VAT for the purchase of construction services.

Online invoice address: 003728198741
Operator: 003721291126 (Maventa)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suvic AB

Online invoice address: 5594260944
Operator: Apix Messaging (APIXSE)
E-mail billing: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.